صدای انفجار و شلیک موشک، مراسم بیست چهارمین سالروز کشته شدن عبدالعلی مزاری

16 حوت 1397         654        فلم

لست همه فلم ها
ارښت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید