د مسلمانانو لپاره د امام يوسف القرضاوي سپارښتني!

۱: له فروعو او جزئیاتو څخه اصولو ته ترجيح ورکړئ

۲: له نوافلو او سنتو څخه فرضياتو او واجباتو ته ترجيح ورکړئ.

۳: له اختلافي مسائلو تېر شئ، اتفاقي مسائلو ته مخه کړئ.

۴: له ظاهر نه باطن ته ترجيح ورکړئ.

۵: له افراط او تفريط نه اعتدال او منځلارۍ ته وړاندي شئ.

۶: له نورو سره د سخت ګيرۍ او نفرت په ځای اسانتيا او مينه ته مخه کړئ.

۷: له چوپتيا او تقليد څخه اجتهاد او نوښت ته مخه کړئ.

۸: له خبرو او جګړو تېرشئ، عمل او صلحي ته لومړيتوب ورکړئ.

۹: د احساساتو او محدوديت څخه د منطق او کړنلاري په لور لاړ شئ.

۱۰: له مخالفينو سره د سختۍ پرځای نرمي وکړئ.

۱۱: د خاليګاه او تحريک پرځای پوهې ته مخه کړئ.

۱۲: له کميت څخه کيفيت ته لومړيتوب ورکړئ.

۱۳: له خيالاتو څخه د شته واقيعتونو په لور لاړ شئ.

۱۴: پر ټولنه د تکبر او لوړ والي پرځای و عاجزۍ او ښکته والي ته مخه کړئ.

۱۵: په تېرو شوو بسوالی، اوس وخت ته پاملرنه او د ائنده لپاره امادګي ونيسئ.

۱۶: د سياسي کارونو پرځای ټولنيزو کارونو ته مخه کړئ.

۱۷: د جګړي او اختلاف پر ځای مرستي او همکارۍ ته ترجيح ورکړئ.

۱۸: د ژوندانه مسائلو ته د بي پروايي پرځای پوره پاملرنه وکړئ.

۱۹: د تنهايي پرځای نړيوال شئ.

۲۰: د غرور اوتکبر پرځای د ځان سره محاسبه وکړئ.

ارزښت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید !