توصیه سخنگوی دفتر سیاسی طالبان به رییس جمهور غنی

سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت: بهتر است دولت افغانستان با تعویق رهایی زندانیان طالبان، روند صلح را بیش از این به تعویق نیندازد.

سهیل شاهین اظهار داشت: این گروه آماده است تا پس از آزادی همه زندانیان طی یک هفته مذاکرات با دولت افغانستان را در قطر را آغاز کند.

وی اضافه کرد که توافق با مقامات قطر از پیش آماده شده است.

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر افزود: ما همیشه گفته‌ایم که آزادی زندانیان زودتر تکمیل شود تا راه برای آغاز گفتگوها بین افغان ها هموار شود. از سوی ما روند آزادی زندانیان ادامه دارد و سرعت بیشتری می‌یابد، اما نباید روند آزادی زندانیان ما به تعویق بیفتد چرا که روند صلح نیز به تعویق می‌افتد.

 

ارښت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید