نرخ تبادله اسعار در سرای شهزاده - دوشنبه

دو شنبه

1396/11/23

۱ دالر................................. 69.05

۱ یور................................. 84.60

۱ پوند................................. 94.80

۱فرانک سویس ..................... 72.50

۱ دالر استرالیا....................... 53.50

۱ دالر کانادا.......................... 54.50

۱ کرون دنمارک.................... 11.15

۱ کرون ناروی...................... 8.50

۱ کرون سویدن..................... 8.40

۱ ریال سعودی....................... 18.35

۱ درهم امارات..................... 18.75

۱ دینارکویت........................ 226

۱ لیره ترکیه ....................... 17.90

هزار روپیه هند..................... 1090

هزار تومان ایران................... 14.50

هزار روپیه پاکستان................. 611.00

یورو به دالر......................... 1.2250

پوند به دالر.......................... 1.3750

تومان به دالر........................ 4780

کلدار به دالر......................... 113.00

نرخ ارزها هر لحظه در تغیر بوده بازار ها ثابت نمی باشد!

ارزښت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید !