رئیس جمهور افریقای جنوبی استعفی کرد

جاکوب زوما رئیس جمهور افریقای جنوبی به دلیل تشدید فشارها برای کناره گیری و به پیروی از احکام صادره حزب حاکم «کنگره ملی» روز چهارشنبه از مقام ریاست جمهوری استعفی داد.

زوما ۷۵ ساله در سخنرانی ۳۰ دقیقه ای مراسم اعلام استعفی گفت که با نحوه برخورد حزب کنگره ملی افریقا برای تحت فشار قرار دادن وی برای کناره گیری مخالف بود، اما در نهایت احکام صادره این حزب را پذیرفت.

این در حالیست که همزمان با افزایش فشارها به جاکوب زوما برای کناره گیری از قدرت، نیروهای خاص پولیس افریقای جنوبی روز چهارشنبه به منزل یکی از تاجران صاحب نام این کشور که رابطه نزدیکی با رئیس جمهور دارد، حمله کردند.

خانواده این تاجر به سوء استفاده از روابط خود با زوما برای اخذ قراردادها و مناصب دولتی متهم شده اند.

گفتنی است حدود سه هفته پیش، تلویزیون رسمی افریقای جنوبی اعلام کرد کمیته اجرایی حزب حاکم «کنگره ملی» از زوما خواسته تا از سمت خود به عنوان رئیس جمهوری این کشور استعفی دهد؛ چرا که در غیر این صورت، هیئت رهبری حزب متشکل از ۶ عضو او را به کناره‌ گیری وادار خواهند کرد.

ارزښت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید !