نرخ تبادله اسعار در سرای شهزاده - یک شنبه

یک شنبه

۲۹/۱۱/۱۳۹۶

۱ دالر.................................. 69.10

۱ یور.................................. 85.40

۱ پوند................................. 96.40

۱فرانک سویس ....................... 73.30

۱ دالر استرالیا......................... 54.30

۱ دالر کانادا........................... 55.10

۱ کرون دنمارک...................... 11.20

۱ کرون ناروی........................ 8.60

۱ کرون سویدن........................ 8.45

۱ ریال سعودی......................... 18.30

۱ درهم امارات........................ 18.70

۱ دینارکویت........................... 226

۱ لیره ترکیه ......................... 17.90

هزار روپیه هند....................... 1090

هزار تومان ایران..................... 14.30

هزار روپیه پاکستان................... 611.00

یورو به دالر........................... 1.2390

پوند به دالر............................. 1.3980

تومان به دالر........................... 4750

کلدار به دالر........................... 112.95

نرخ ارزها هر لحظه در تغییر بوده بازار ها ثابت نمی باشد!

ارزښت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید !