پوليس ملی بعد از اين سلاح های امريکايی خواهند داشت

نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخلۀ افغانستان، گفته است که روند جایگزینی تفنگ های M4 و M16 ساخت امریکا به عوض کلاشینکوف های ساخت روسیه آغاز شده است.

آقای دانش افزود "قرار بود تا تفنگ هایM4  و M16 ساخت امریکا تا یک سال جایگزین کلاشینکوف های روسی شود، اما تا حال این روند به کندی پیش رفته است."

سخنگوی وزارت داخلۀ افغانستان گفت که وزارت دفاع ملی سال گذشته بیش از ۱۰۰۰۰ کلاشینکوف را از روسیه به قسم تحفه به دست آورد و همۀ آنرا به وزارت داخله تحویل داد.

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به صدای امریکا گفته؛ اردوی کشور از آغاز ایجاد حکومت پس از رژیم طالبان همواره از تفنگ های M4 و M16 ساخت امریکا استفاده کرده و تنها وزارت داخله از کلاشینکوف های ساخت روسیه استفاده می کند.

در حال حاضر، به استثنا چند هلیکوپتر ساخت روسیه، اردوی افغانستان به طور گسترده از سلاح های ساخت ایالات متحده استفاده می کند.

شماری از کارشناسان امنیتی می گویند که کلاشینکوف ساخت روسیه در مقایسه با تفنگ های  M4و M16  از موثریت بیشتر برخوردار است.

ارزښت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید !